เกณฑ์ที่ Yahoo, Bing Google ใช้จัดอันดับ SEO มีอะไรบ้าง


08/2019
SEO

การพัฒนาเว็บไซต์ตามแนวทาง SEO หรือ Search Engine Optimization จำเป็นต้องมีเป้าหมาย นั่นคือ เพื่อให้อันดับในการสืบค้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจของคุณดียิ่งขึ้น จึงควรต้องทราบหลักเกณฑ์ที่ Search Engine อย่าง Yahoo, Bing และ Google ใช้ เพื่อให้การทำ SEO ประสบความสำเร็จมากที่สุด ซึ่งเราได้รวบรวมมาแล้ว ดังนี้

1. ต้องเหมาะกับการใช้งานบนมือถือ เนื่องจากผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 80 ในยุค 2019 ต่างใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาข้อมูล หากเว็บไซต์ที่คุณทำไม่สามารถใช้งานได้กับมือถือได้ก็มีโอกาสเข้าถึงลูกค้าลดลงและทำให้อันดับ SEO ต่ำลงไปด้วย

2. คุณภาพของการเขียนบทความ SEO ส่งผลต่อความนิยมของผู้อ่าน จึงต้องเลือกผู้มีประสบการณ์และความรู้จริงในสินค้าและบริการที่คุณต้องการจำหน่าย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเช็คคุณภาพของบทความจะเป็น Plugin ชื่อ Yoast SEO เป็นตัวช่วยสำคัญในการวัดคุณภาพงานเขียนในเบื้องต้น

3. มี Keyword ที่เหมาะสมตรงกับการสืบค้นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งตรงกับสินค้าที่คุณจำหน่ายด้วย จะทำให้อันดับ SEO สูงขึ้น ซึ่งควรใส่ Keyword ทั้งในหัวข้อบทความ เนื้อหา ชื่อภาพ คลิปประกอบ ฯลฯ เพราะมีผลต่อการวิเคราะห์คุณภาพเว็บไซต์ SEO ของอัลกอริทึ่มของ Search Engine

4. ความสม่ำเสมอในการพัฒนาส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใช้เวลาให้นานมากที่สุดในการชมสิ่งที่สนใจ เรียกว่า Time On Site ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับการสืบค้นของ Yahoo, Bing และ Google ด้วยเช่นกัน

5. มีค่าสถิติของผู้เข้ามายังเว็บหรือค่า CTR หรือ Click Through Rate สูง ซึ่งหมายถึง ผู้ที่คลิกเข้ามาชมข้อมูลในเว็บไซต์คุณมาจากการสนใจหัวข้อที่คุณตั้งชื่อ ซึ่งมาจากหัวข้อที่ดึงดูด มีความทันสมัยน่าอ่าน ซึ่งหากข้อมูลในบทความมีความน่าสนใจก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าทางธุรกิจของคุณได้มากขึ้นตามไปด้วย

6. การมีจำนวนผู้ชมหรือที่เรียกว่า Traffic จำนวนมาก จากเว็บไซต์ภายนอก มาจากการทำ Off-Page SEO ที่ไปเพิ่มจุดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คุณตามสื่อโซเชียล เช่น แปะไว้ใน Facebook หรือ Instagram ที่คุณเปิด Account ไว้ การอัปเดตใหม่ ๆ สม่ำเสมอจะกระตุ้นให้มีคนเข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์คุณ ค่า Traffic ก็จะมากขึ้น และอันดับ SEO ก็จะดีขึ้นในที่สุด

จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่ Yahoo, Bing และ Google ซึ่งเป็น Search Engine อันดับต้น ๆ ของโลกใช้ในการจัดลำดับแสดงผลของเว็บไซต์ทางธุรกิจมีอยู่หลายประการ ซึ่งผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่หวังผลให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จ ควรจะต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งและนำเทคนิคต่าง ๆ มาปรับใช้และพัฒนาเว็บไซต์อย่างรอบด้าน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเองจากการศึกษาหนังสือ หรือลงคอร์สอบรม หรือใช้วิธีการจ้างทีมบริหารเว็บไซต์ที่มีประสบการณ์ก็สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

การทำ SEO ประสบความสำเร็จมากที่สุด

Related posts