ทำความเข้าใจการทำงานของระบบอัลกอริทึมเพื่อเพิ่มโอกาสให้ SEO ของเราติดอันดับ


05/2021
SEO

คนทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ย่อมจะรู้จัก “SEO” หรือ “Search Engine Optimization” ซึ่งเป็นการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์และการปรับปรุงเนื้อหาต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสติดอันดับต้น ๆ ในหน้าแสดงผลการค้นหาของ Search Engine โดยเฉพาะ Search Engine ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานคือ Google แต่รู้หรือไม่ว่าหลักการจัดอันดับที่ว่านี้มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร รวมถึงใครเป็นผู้จัดอันดับ?

ดังนั้น วันนี้เราจะนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับระบบอัลกอริทึมของ Google ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ SEO ของเราติดอันดับได้ง่ายขึ้นกัน

ระบบอัลกอริทึมคืออะไร
ระบบอัลกอริทึม(Algorithm) คือระบบการจัดการอันดับในหน้าแสดงผล Search Result Page ซึ่งเป็นหน้าแสดงผลการค้นหาของ Google ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่ Google เท่านั้นที่มีระบบอัลกอริทึม แต่ทุก Search Engine ไม่ว่จะเป็น Yahoo, Bing ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีระบบอัลกอริทึมของตัวเองทั้งสิ้น โดยอัลกอริทึมจะคอยทำหน้าที่ให้คะแนนเว็บไซต์ต่าง ๆ และจะมีการอัปเดตคะแนนอยู่เรื่อย ๆ เพื่อคัดกรองเว็บไซต์ที่ด้อยคุณภาพหรือเว็บไซต์เพื่อไม่ให้ปรากฏอยู่ในหน้าแสดงผลการค้นหา ขณะที่เว็บไซต์ที่ได้คะแนนมาก ๆ ก็จะยิ่งมีโอกาสติดอันดับแรก ๆ ของหน้าแสดงผลนั่นเอง ฉะนั้น การทำ SEO จึงมีความสำคัญในแง่ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของเว็บไซต์นั้น ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบบอัลกอริทึมต้องการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอันดับของอัลกอริทึม
สำหรับปัจจัยที่อัลกอริทึมใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่อยู่บน Google นั้น มีนับร้อยนับพันปัจจัยก็ว่าได้ แต่ปัจจัยหลัก ๆ มีเพียงแค่ 2 อย่าง ได้แก่

1.ปัจจัยภายใน: หมายถึงการปรับแต่งเว็บไซต์และเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของอัลกอริทึม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำ SEO เลยก็ว่าได้ ประกอบด้วย

  • Crawl Ability: โครงสร้างของเว็บไซต์ที่ต้องสะดวกต่อการเก็บข้อมูลโดย Search Engine
  • Site Volume: จำนวนหน้าภายในเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลของ Search Engine
  • Site Theme: ลิงก์เชื่อมโยงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป
  • Text Match: การเลือกใช้คำ (Keyword) ตลอดจนคุณภาพและปริมาณของเนื้อหา
  • Page Speed: ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์
  • Mobile friendly: เว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนหน้าจอขนาดแตกต่างกัน (Responsive Web Design) เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)

2.ปัจจัยภายนอก: หมายถึงลิงก์จากเว็บไซต์อื่น (Backlink) ซึ่งอาจเป็นลิงก์ที่ผู้อื่นสร้างเชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ของเรา หรือการที่เราไปฝากลิงก์เอาไว้เอง เช่น ไปลงคอนเทนต์หรือบทความในเว็บไซต์อื่น หรือการลงทะเบียนเว็บไซต์ผ่านสารบัญเว็บไซต์ ซึ่งปัจจัยภายนอกนี้ สามารถแบ่งเป็นปัจจัยย่อย ๆ ได้แก่

  • Link Popularity: หมายถึงปริมาณลิงก์จากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา
  • Site Theme: คุณภาพของเนื้อหาและลิงก์จากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา

ด้วยเหตุนี้ หากเราต้องการทำให้ SEO ที่เราทำมีโอกาสติดอันดับดี ๆ แล้วละก็ ควรเข้าใจหลักการทำงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดอันดับของระบบอัลกอริทึมอยู่เสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่อัลกอริทึมไม่พึงประสงค์ และปรับแก้ไขในส่วนที่จำเป็นเพื่อจะได้รับคะแนนในการจัดอันดับเพิ่มมากขึ้น

Related posts