เคล็ดลับโปรโมท Facebook Fanpage ด้วย SEO


03/2020
SEO

Facebook Fanpage เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นักการตลาดออนไลน์ให้ความสำคัญมาก เนื่องจากความนิยมในการใช้ Facebook ของกลุ่มคนมากมายทั่วโลก ทำให้นักขายของออนไลน์และนักการตลาดหลายคนที่เล็งเห็นช่องทางตรงนี้จึงอยากทำให้ Facebook ให้ติดอันดับหน้าหนึ่งบน Search Engine

ในอดีตการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization จะทำได้เฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้น เนื่องจากการตั้งค่าหรือการใส่ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์จะทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับทำเว็บไซต์จะออกแบบบริการส่วนนี้ไว้เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเว็บไซต์ของตัวเองมากที่สุด

แม้ว่าในอดีต Facebook Fanpage จะเป็นเหมือนกระดานสำหรับแชร์ข่าวสารเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน Facebook Fanpage มีการพัฒนาขึ้นมาก ซึ่งวิธีการทำให้ Facebook Fanpage ติดอันดับหน้าหนึ่งบน Search Engine มีดังนี้

การทำให้ Facebook Fanpage ติดอันดับ

การตั้งชื่อแฟนเพจ ควรเลือกใช้ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย Keyword ที่กลุ่มเป้าหมายค้นหาบ่อย โดยตั้งให้ดูน่าสนใจ หรือชื่อสินค้า หรือชื่อแบรนด์

About หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับเพจ ควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุด รวมถึงหากมีเว็บไซต์ควรใส่ลิงก์เว็บไซต์และช่องทางการติดต่อไว้ด้วย

Note เปรียบเสมือนหน้า Home ที่เอาไว้ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการควรทราบ หรืออาจใช้บอกวัตถุประสงค์ของ Website หรือ Facebook โดยแทรก Keyword ที่มีคนค้นหาบ่อยเอาไว้

Timeline เป็นช่องทางที่เอาไว้โพสต์ข้อมูลหรือบทความที่น่าสนใจ ซึ่งวิธีการทำให้บทความติดอันดับก็มีวิธีทำคล้ายกับการโพสต์บทความลงเว็บไซต์ คือ

ตั้งชื่อหัวข้อบทความให้น่าสนใจโดยมี Keyword หลัก 1 คำแทรกอยู่ในประโยค

เขียนคำนำที่สั้น กระชับ มีความน่าสนใจโดยแทรก Keyword 1 – 2 คำ เอาไว้

เขียนเนื้อหาด้านในอย่างน้อย 300 คำขึ้นไป โดยแนบรูปเอาไว้เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งเทรนด์การแนบรูปในปัจจุบันจะทำรูปเป็นแกลอรี่และแบ่งเนื้อหาตามรูป เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านง่าย สบายตาและเกิดความน่าสนใจมากกว่าการทำให้ Facebook Fanpage ติดอันดับ

การทำตามขั้นตอนอย่างเดียวอาจจะไม่พอต่อการดึงดูดให้ Search Engine สนใจได้ โดยเทคนิคที่จะช่วยให้ Facebook Fanpage ได้รับความน่าเชื่อถือจาก Search Engine มีดังนี้

ควรสลับความยาวของบทความ 300 คำ, 500 คำและ 1,000 คำ เพื่อให้ Search Engine เห็นว่า Fanpage ต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานจริง ๆ

จำนวน Keyword ที่ใส่ในบทความควรอยู่ที่ประมาณ 0.5% – 2% เพราะหากมากเกินไป อาจทำให้ดูเหมือนเป็นการสแปม Keyword ได้ ดังนั้นจึงควรมี Keyword สำรองไว้สัก 2 – 3 Keyword เพื่อให้เกิดการสลับสับเปลี่ยนกัน และเป็นการกระจายกลุ่มเป้าหมายไปยังคำค้นหาใกล้เคียงด้วย

การทำ SEO ให้กับ Facebook Fanpage ไม่ยากแต่ต้องใช้เวลา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Search Engine ควบคู่กันไปด้วย จะทำให้ดูน่าเชื่อถือและส่งเสริมกันและกันมากขึ้น

Related posts