SEO กับเทรนด์การตลาดออนไลน์ในยุค Covid-19


12/2020
SEO

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าการสร้างเทรนด์การตลาดออนไลน์ คือกลยุทธ์ในการทำให้คนเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า SEO รวมถึงการซื้อ Ads ประกอบกันไปด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสให้สินค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ มียอดขายเพิ่มขึ้นและนำไปสู่การสร้างธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างได้ผล แต่ทว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 นั้น ทั่วโลกได้รับผลกระทบและต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งทุกฝ่ายต้องปรับตัวและระบบการการทำงานเพื่อร้องรับกับชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเทรนด์การตลาดออนไลน์ในยุค Covid -19 จะเป็นอย่างไร เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝาก

ที่ผ่านมา Google ได้พัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเพื่อให้สอดคล้องกับ SEO ในยุค 2020 เช่น การค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) Featured snippet (Rank Zero) การใช้ไฟล์รูปภาพ WebP การทำ SEO กับวิดีโอบน YouTube (YouTube Optimization) การทำ SEO กับแอปพลิเคชัน (ASO: App Store Optimization) เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ Rank Zero นั้นมีจุดเด่นและความสำคัญมาก เพราะเป็นตัวสร้างความน่าเชื่อให้กับเว็บไซต์ เพราะ Google จะเลือกคอนเทนต์ที่ดีที่สุดมาแสดงด้านบนสุดของหน้าแรกบนเพจให้กับผู้ใช้งานเสมอ ซึ่งผู้ใช้ก็จะมองเห็น Rank Zero ก่อนผลการค้นหาโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังรองรับการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) เมื่อค้นหาผ่าน Google Assistant ด้วย

ยิ่งเมื่อมีมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและการเว้นระยะห่าง ส่งผลให้เห็นว่าเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ล้วนมีบทบาทสำคัญและเป็นหนทางสว่างไสวที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ โดยใช้หลักของ SEO ผสมผสานกับหลักการตลาด ได้แก่

1.เทรนด์ 4 P ออนไลน์ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) / ราคา (Price) / ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งต้องปรับทั้งหมดมุ่งสู่การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อย่างจริงจังมากขึ้น

2.พัฒนาและประยุกต์ใช้ช่องทาง Delivery และ E-Commerce ให้มากขึ้นตามเป้าหมาย

3.การผสมผสานระหว่างการตลาดแบบเดิมกับสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยนำกลไกต่าง ๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการตลาดในโลกดิจิทัล เช่น การนำ VIRAL Marketing สื่อโฆษณาของสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในผู้ใช้ Social Media และการแปะโฆษณาไว้ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และที่มั่นคงที่สุดคือการทำ SEO เพื่อให้คีย์เวิร์ดติด Top 10 ของผลการค้นหา ซึ่งจะเป็นการสร้าง Brand Awareness ได้อย่างดีเยี่ยม และเรียกให้มีลูกค้าเข้ามายังเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดสาย

4.การเลือกแพลตฟอร์มใช้เพื่อการนำเสนอที่ดี เช่น แพลตฟอร์มที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำวัดผลได้ มีความยืดหยุ่นต่อการวางแผนและการทำงานของทีมการตลาด และสะท้อนอุปสงค์ของสินค้า ช่วยเพิ่มการรับรู้และทำให้สินค้าเป็นที่นิยมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดอย่าง SEO และกระบวนการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็ตาม แต่ต้องไม่ลืมว่าหัวใจที่แท้จริงของการตลาดดิจิทัลในยุค Covid -19 คือจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และองค์กรต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งเก่าและใหม่ ด้วยความซื่อสัตย์ เท่าเทียมกัน ที่สำคัญควรสื่อสารให้ชัดเจนและตรงจุด เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่เชื่อมั่นในแบรนด์อย่างยั่งยืนในระยะยาว

Related posts