SEO แบบไหนไม่ควรทำในปี 2019


04/2019
SEO

การทำ SEO หรือ search engine optimization เป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์แบบไม่ต้องใช้เงินโฆษณา มีหลักการ คือ เป็นการทำเนื้อหาบทความ ภาพ และ Link เชื่อมโยงเว็บไซต์จากภายนอกที่มีคุณภาพสูง เพื่อทำให้มียอดขายและจำนวนลูกค้ามากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ทำธุรกิจจำนวนไม่น้อย มีปัญหาจากการทำ SEO แบบคุณภาพต่ำ แล้วทำให้ถูกจัดอันดับในการสืบค้นจาก search engine เช่น Google และ Yahoo ที่ไม่ดีตามไปด้วย จึงได้รวบรวมการทำ SEO ที่ควรหลีกเลี่ยงกับทุกเว็บไซต์ในปี 2019 มาฝากกัน  ดังนี้

1. ไม่ควรทำ Web Directory (ระบบการรวบรวมหมวดหมู่ของเว็บไซต์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน) เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมใช้ Facebook และ Google ในการหาข้อมูลสินค้าและบริการมากกว่า การทำ Web Directory จึงไม่ค่อยได้ประโยชน์และหากทำแล้วมีคุณภาพต่ำ ก็จะทำให้อันดับของการสืบค้นตกลงไปด้วย

2. ในอดีตการใช้ชื่อโดเมนที่มี keyword ที่ลูกค้าค้นหาเป็นเรื่องสำคัญ แต่ปัจจุบันต้องสนใจที่ส่วนของเนื้อหาบทความที่ต้องบรรจุ keyword ที่ตรงกับการสืบค้นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากกว่า ทำให้ถูกวิเคราะห์ด้วยระบบ algorithm เช่น แพนด้า ฮัมมิ่งเบิร์ด จนได้การประมวลผลเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพในระยะยาวได้

3. ไม่ควรแลกลิงค์ หรือสร้าง Back Link ที่คุณภาพต่ำ การทำ backlink ที่มีคุณภาพต่ำเป็นการส่งกลุ่มเป้าหมายไปยังหน้าโฆษณาที่ไม่ให้ประโยชน์สาระอะไร ทำให้เสียเวลาและทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจ จนอาจจะทำให้ลูกค้าไม่กลับมาใช้บริการเว็บไซต์ซ้ำอีกเลย

4. ไม่ควรทำ URL ที่มีเนื้อหาและความสำคัญในระดับที่ใกล้เคียงกันหมด ควรจะต้องวางแผนผังว่าจะให้เส้นทางของการหาข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างไร มีการจัดลำดับเรื่องหลักและเรื่องรองเสมอ เพราะการเปลี่ยน URL ในภายหลัง จะมีผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ตามมาด้วย

5. การใช้ keyword ที่ซ้ำซากมากเกินไปจนทำให้บทความอ่านไม่รู้เรื่องและดูไม่เป็นธรรมชาติ จะมีผลต่อความประทับใจของกลุ่มผู้อ่าน และเป็นปัญหาที่เรียกว่า keyword stuffing ซึ่งจะทำให้ระบบ algorithm ตรวจจับได้ และจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ลงไปด้วยเช่นกัน

6. การไม่อัพเดตข้อมูลจะทำให้อันดับการสืบค้นตกลง เพราะระบบอัลกอรทึมจะเปรียบเทียบข้อมูลสะสมระหว่างเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการในประเภทเดียวกันอยู่เสมอ ดังนั้น จึงต้องมีความสม่ำเสมอในการอัพเดตข้อมูล สื่อประกอบและคลิปต่าง ๆ

การทำ SEO ที่ไม่มีคุณภาพ ดังที่ยกตัวอย่างมา จะเป็นปัญหาสำหรับการจัดอันดับด้วย search engine และทำให้เสียโอกาสในการแข่งขันกับเจ้าของกิจการรายอื่นที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันได้ ทำให้ขาดลูกค้าประจำ และไม่สามารถสร้างยอดขายสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องได้

SEO แบบไหนไม่ควรทำในปี 2019

Related posts