YOAST SEO ทำอะไรได้บ้าง คนทำเว็บไซต์ควรรู้


11/2019
SEO

Yoast SEO จัดเป็นปลั๊กอินที่คนทำเว็บไซต์ด้วย WordPress รู้จักกันดี สำหรับการผลิตบทความประกอบเว็บไซต์ให้สอดคล้องเข้ากับระบบ SEO หรือ search engine optimization ให้มากที่สุด เพราะสามารถวิเคราะห์ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่พลาดโอกาสแข่งขันกับธุรกิจรายอื่น

Yoast SEO มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ช่วยเลือก keyword SEO

คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมกับบทความควรมีอำนาจในการแข่งขันสูง โดยหลังจากติดตั้งปลั๊กอินนี้แล้ว จะมีช่องให้ใส่ focus keyword เพื่อตรวจสอบคุณภาพคำสำคัญที่จะใช้ได้ เมื่อระบบประมวลผลเสร็จแล้ว จะแสดงออกมาเป็นดวงไฟสีเขียว ส้ม แดง ที่หมายถึง คีย์เวิร์ดดีแล้ว ต้องปรับปรุงเล็กน้อย หรือต้องแก้ไข ตามลำดับ ซึ่งจะมีรายละเอียดคำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย

2. ช่วยในการตั้งชื่อ title และ meta-description

หลังจากได้ keyword SEO ที่ดีแล้ว นำมาตั้งชื่อหัวข้อและเขียนบทย่อ หรือ Meta Description จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้สืบค้นในช่อง search Google ได้ หากการตั้งชื่อและรายละเอียดสั้นเกินไป หรือไม่ตรงกับการสืบค้นของกลุ่มเป้าหมาย Yoast SEO จะแจ้งเตือนให้เพิ่มจำนวนคำ หรือข้อควรแก้ไขอื่น ๆ เพื่อให้สัญลักษณ์บูลเลทสีส้ม-แดง เปลี่ยนเป็นสีเขียว ส่วนนี้จึงเท่ากับช่วยในการออกแบบทิศทางของบทความที่ดีได้ด้วยเช่นกัน

3. ช่วยวิเคราะห์ความยาวบทความ

หากบทความสั้นเกินไป นอกจากเสี่ยงถูกวิเคราะห์ด้วย algorithm ของ Google ว่าเป็น spam แล้ว ยังทำให้ไม่ได้รายละเอียดเนื้อหาที่เพียงพอต่อการแข่งขันอันดับ SEO กับธุรกิจคู่แข่ง ระบบ Yoast SEO จะเป็นตัวช่วยนับจำนวนคำ และวิเคราะห์ผลว่าความยาวเหมาะสมเพียงใด แต่ทั้งนี้ ระบบจะตอบรับกับบทความที่เป็นภาษาอังกฤษได้แม่นยำกว่าไทย คือ ถ้านับภาษาอังกฤษได้ 300 คำ จะใกล้เคียงกับคำไทย 700 คำ ควรเพิ่มจำนวนคำจนกว่าจะทำให้สัญลักษณ์บูลเลทในช่องวิเคราะห์ text กลายเป็นสีเขียว

4. การทำลิงก์บทความด้วย Yoast SEO

เพียงกดปุ่มที่เป็นรูปลูกโซ่ก็จะทำไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมโยงไปสู่หน้าเพจอื่นเพื่อขยายความ ช่วงคำหรือวลี ที่เจ้าของเว็บไซต์เลือกได้ด้วยตัวเอง เช่น หากต้องการขยายความคุณสมบัติของสินค้าชนิดหนึ่งในอีกหน้าเพจ ก็สามารถที่จะเตรียมบทความรองรับ และทำไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมโยงไปสู่บทความนั้นได้ จะทำให้บทความในแต่ละหน้าไม่ยาวมากเกินไป จนผู้อ่านหลงประเด็น และยังทำให้เพิ่มคะแนนประเมิน SEO ได้ด้วยYOAST SEO ทำอะไรได้บ้าง คนทำเว็บไซต์ควรรู้

จะเห็นได้ว่า Yoast SEO เป็นตัวช่วยที่ดี สำหรับการทำเว็บไซต์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ Google ได้กำหนดมากขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาในการแก้ไขภายหลัง และทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันเมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่งอื่น ผู้ที่สนใจทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์จึงควรศึกษาวิธีการใช้ปลั๊กอินนี้ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ด้วยเทคนิค SEO มากขึ้น

Related posts